Ožujak 2010. Godina 16
Broj 86

Naruči pojedinačno brojTRAJNA MEDICINSKA IZOBRAZBA LIJEČNIKA
U suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom, u sklopu teme broja pripremljen je test znanja od 70 pitanja, namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe liječnika. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% točnih odgovora) HLK boduje sa 7 bodova. Odgovore na pitanja možete poslati isključivo na originalnom obrascu za rješavanje testa iz časopisa (zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora) najkasnije do 16. lipnja 2010. godine.

TEMA BROJA:
OSIGURANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE: BOLESNIKOVA SIGURNOST - BOLESNIK U SREDIŠTU

Gost urednik:
doc. dr. sc. Jasna Mesarić
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu - bolnička transfuzijska jedinica pri KB Merkur, Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite

Bolesnikova sigurnost, bolesnik u središtu i programi Svjetske zdravstvene organizacije
Jasna Mesarić, Antoinette Kaić-Rak

Klinički put za moždani udar
Vida Demarin, Vanja Bašić Kes

Sigurnost bolesnika na bubrežnom nadomjesnom liječenju
Mladen Knotek

Bolesnikova sigurnost u perioperacijskom liječenju
Višnja Majerić-Kogler

Klinički putevi - sigurni put za poboljšanje kliničke prakse
Karolina Kalanj, Ana Stavljenić Rukavina, Karl Karol

Kvaliteta zdravstvene zaštite kroz razine zdravstva- rizik primopredaje pacijenta
Drago Paušek

Mjere za poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi
Ana Stavljenić-Rukavina

Indikatori mentalnog zdravlja - indikatori kvalitete liječenja duševnih bolesnika
Vlado Jukić

Sigurnost liječenja bolesnika u sustavu mentalnog zdravlja
Slađana Štrkalj Ivezić, Lana Mužinić, Ema Gruber

Edukacija - važan element bolesnikove sigurnosti
Davor Štimac

Procjena kulture bolesnikove sigurnosti
Ivan Šklebar

Unapređenje procesa skrbi u zdravstvenom sustavu
Aleksandar Džakula, Selma Šogorić

Sestrinska paradigma i sigurnost bolesnika
Branka Rimac

Inicijativa “Lijepa bolnica”: kvaliteta radnog mjesta za kvalitetu zdravstvene skrbi
Hana Fazlić, Jadranka Mustajbegović
NOVOSTI IZ MEDICINE
Kardiopulmonalna reanimacija koju pruži prolaznik poboljšava preživljenje kod djece
Primarna prevencija statinima jednako efikasna kod muškaraca i kod žena
Korištenje antidepresiva povećava rizik za nastanak katarakte
Izloženost sunčevoj svjetlosti smanjuje rizik od karcinoma bubrega kod muškaraca
Učestala anestezija bi mogla imati negativne učinke na sposobnost učenja i pamćenja kod djece

NOVOSTI IZ MOLEKULARNE MEDICINE
Oralni kontraceptivi za muškarce?
Stanice jezika - osjet za kiselo
Zašto svjetlo pojačava migrensku bol
Višestruka uloga proteina Ras
Estrogen pomaže zaštiti razvitka abdominalne pretilosti

BIOETIKA
Život je lijep

STRUČNA DOGAĐANJA
Obilježen Međunarodni dan rijetkih bolesti
I. dan biotehnologije
Edukativni vikend s Oktal Pharmom
Debljina - ozbiljan društveni problem
Koronarne intervencije i dijabetes
Dani dijabetologa Hrvatske - prijedlog hrvatskih smjernica za liječenje šećerne bolesti tipa 2
Simpozij “Bolesnikova sigurnost - bolesnik u središtu”
Hrvatski registar kliničkih ispitivanja
I. kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine
I. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji
Međunarodni simpozij o boli u Moskvi
Kvaliteta liječenja u nefrologiji, dijalizi i transplantaciji
Svjetski dan bubrega
I. hrvatski rinološki kongres
10 godina akcije Gradovi i općine-prijatelji djece - “Djeca su naša budućnost - koja za njih počinje danas”
Svjetski dan borbe protiv AIDS-a - Dan crvene vrpce
Zdravstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem “Starenje i kako ga odgoditi”
Dan bolesti vena
Uloga antiseptika u liječenju kronične rane
V. srednjoeuropski kongres o hipertenziji - svjetska elita hipertenziologa u Zagrebu

RAZGOVORI / 2. hrvatski kongres o hipertenziji /5. srednjoeuropski kongres o hipertenziji, Zagreb, 22. - 25. listopada 2009.
prof. dr. sc. Bojan Jelaković:
Aktualni pristup hipertenziji u Hrvatskoj

prof. dr. sc. Krzysztof Narkiewicz:
Pretilost i hipertenzija

prof. dr. sc. Renata Cifkova:
Usklađivanje smjernica i kliničke prakse u liječenju hipertenzije

prof. dr. sc. Graham MacGregor:
Nacionalni programi smanjivanja unosa kuhinjske soli

doc. dr. sc. Sanjin Rački:
Nadomještanje bubrežne funkcije u Hrvatskoj

dr. Mario Malnar:
I. kongres Koordinacije hrvatske obiteljske medicine

RAZGOVORI / 2. međunarodni kongres Hrvatskog društva za stomatološku protetiku - Dentex 2009, Zagreb, 11. - 12. prosinca 2009.
prof. dr. sc. Ingrid Grunert:
Protetika i implantologija - sadašnjost i budućnost

dr. stom. Dinos Kountouras:
Današnje mogućnosti estetskih tretmana u stomatologiji

dr. Gary Unterbrink:
Nova razmišljanja u stomatologiji - uloga stomatologa u liječenju migrene i tenzijskih glavobolja

OSVRTI
Komunikacija u krizi
Maša Bulajić

Izborna skupština i 169. gerontološka tribina Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju - Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije
Spomenka Tomek-Roksandić, Marica Lukić, Mate Ljubičić, Ana Deucht, Mara Županić, Dragica Šimunec, Sanja Blažeković-Milaković, Nada Tomasović-Mrčela, Zijad Duraković, Luka Kovačić

RADIOLOGIJA
Uloga slikovnih metoda u obradi bolesnika s hipertenzijom
Ranka Štern Padovan

DIJETETIKA
Intolerancija na histamin
Darija Vranešić Bender, Donatella Verbanac, Željko Krznarić

MEDICINSKA ELEKTRONIKA
Sigurnost strojne ventilacije u bolesnika u jedinicama intenzivne njege - novo razdoblje: inteligentna ventilacija
Vedran Čuček, Dragutin Čuček

HEMATOLOGIJA
Novi antitrombotici u prevenciji i liječenju venske tromboembolije
Silva Zupančić Šalek

DERMATOVENEROLOGIJA
Korektivna dermatologija danas
Jasna Lipozenčić, Zrinka Bukvić Mokos

OFTALMOLOGIJA
LIPCOF i lubrikacija oka
Igor Petriček, Tvrtka Benašić, Mario Bradvica, Dorotea Ivančić, Goranka Petriček, Marija Štefanović

RADNA TERAPIJA
Radna terapija u službi holističke medicine
Dubravka Šimunović, Dijana Škrbina

STOMATOLOGIJA
Alternativni pristup implantološko-protetskoj terapiji u stomatologiji
Davor Illeš

Oblikovanje: Grupa d.o.o.
Copyright © MEDIX 2002