Listopad 2016. Godina 22
Broj 123

Naruči pojedinačno brojU suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom, u sklopu teme broja pripremljen je test znanja od 70 pitanja, namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe liječnika. Pozitivno riješene testove (najmanje 60% točnih odgovora) HLK boduje sa 7 bodova. Odgovore na pitanja možete poslati isključivo na originalnom obrascu za rješavanje testa iz časopisa (zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora) najkasnije do 31. siječnja 2017. godine.

Gosti urednici:
prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med. (1)
prof. dr. sc. Davor Štimac, dr. med. (2)

(1) Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Referentni centar za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa, Zagreb

(2) Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za gastroenterologiju, Klinika za internu medicinu, KBC Rijeka

TEMA BROJA:
KRONIČNI HEPATITIS C – IZLJEČIVA BOLEST

Epidemiologija kroničnoga hepatitisa C i važnost implementacije registra bolesnika
Tatjana Nemeth Blažić

Strategija identifikacije bolesnika s kroničnim hepatitisom C
Boris Lukšić, Pero Rizvan

Liječenje kroničnoga hepatitisa C
Goran Poropat, Sandra Milić, Davor Štimac

Kada i koga liječiti – osvrt na smjernice za liječenje kroničnoga hepatitisa C
Adriana Vince, Ivan Kurelac

Kliničke studije u odnosu na kliničku praksu kod kroničnoga hepatitisa C
Irena Hrstić, Davor Radić

Tranzijentna elastografija u bolesnika s kroničnim hepatitisom C
Sandra Milić, Ivana Mikolašević

Indikacije za liječenje bolesnika s ekstrahepatičnim manifestacijama kroničnoga hepatitisa C
Marko Duvnjak, Lucija Virović Jukić

Liječenje kroničnoga hepatitisa C nakon transplantacije jetre
Tajana Filipec Kanižaj, Anna Mrzljak, Nikola Sobočan

Sprječava li liječenje hepatitisa C komplikacije jetrene bolesti?
Miro Morović, Ljiljana Perić, Marija Bukša

Molekularna dijagnostika u eri liječenja hepatitisa C novim lijekovima
Snježana Židovec Lepej, Adriana Vince

Zašto liječiti bolesnika s „blagim“ hepatitisom C
Davorka Dušek, Neven Papić
NOVOSTI IZ MEDICINE
Antiretroviralna terapija u prevenciji HIV-1 transmisije
Učinak olanzapina u prevenciji mučnine i povraćanja uzrokovanih kemoterapijom
Candida auris – novi rezistentni uzročnik nozokomijalnih infekcija
Učinak adalimumaba u liječenju Hidradenitis suppurative
Povezanost izlaganja magnetskoj rezonanciji za vrijeme trudnoće s fetalnim ishodima
Usporedba liječenja ranog oblika reumatoidnog artritisa s tocilizumabom, methotreksatom ili njihovom kombinacijom
Benigne bolesti dojke i rizik razvoja raka dojke

NOVOSTI IZ MOLEKULARNE MEDICINE
Autizam, shizofrenija i gen Shank3
Mehanizam djelovanja virusa Zika
Protutumorski lijek i miotonična distrofija
Geni odgovorni za rani embrionalni razvoj čovjeka
Globlastoma multiforme i Wnt/β-katenin signalni put
Novi način uzgoja hematopoetskih matičnih stanica
Liječenje Pompeove bolesti

COCHRANE SUSTAVNI PREGLEDI TERAPIJSKIH POSTUPAKA
Peginterferon i ribavirin učinkovitiji su od interferona i ribavirina u liječenju HCV-infekcije
Intervencije za bolesnike na dijalizi s HCV-infekcijom
Molekularna ciljana terapija kao prva linija liječenja uznapredovalog karcinoma želuca: može imati mali učinak na preživljenje i zaustavljanje daljnjeg razvoja bolesti

STRUČNA DOGAĐANJA
„CheckPoint Zagreb“ – zajednička vizija Grada Zagreba i udruge HUHIV
VI. kongres Hrvatskog torakalnog društva – TORAKS 2016
VII. kongres Društva nastavnika opće/obiteljske medicine (DNOOM) – „Bolesnik s gastrointestinalnim poremećajem u obiteljskoj medicini“
XVI. kongres Hrvatskog društva obiteljskih doktora HLZ-a
Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda
Simpozij u povodu Svjetskog dana hepatitisa – „NOhep... Eliminacija virusa naš je sljedeći najveći uspjeh!“
V. hrvatski kongres „Dileme u neurologiji“ s međunarodnim sudjelovanjem
II. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem – „Suradnjom do kvalitete u palijativnoj skrbi“

OSVRTI
Inhibitori ulaska HCV-a u stanicu – mogući novi načini liječenja
Jasminka Pavelić

V. konferencija o unapređenju zdravstva u Republici Hrvatskoj – Hospital Days 2016.
Maša Bulajić

KOLUMNA/ Mali leksikon povijesti medicine
Oko
Amir Muzur

RAZGOVORI / World Federation of Associations of Pediatric Surgeons (WOFAPS) World Congress of Pediatric Surgery 2016

prof. dr. sc. Richard G. Azizkhan:
„Edukacija drugih ono je na što sam najviše ponosan“

dr. Zoran Bahtijarević:
Dječja kirurgija u Hrvatskoj danas

OFTALMOLOGIJA
Očne manifestacije u bolesnika oboljelih od kroničnoga hepatitisa B i C
Dora Fratrić, Vitomir Arsić, Tomislav Jukić, Igor Petriček, Nenad Vukojević, Mirna Zlatar

DERMATOVENEROLOGIJA
Etiologija, diferencijalna dijagnoza i liječenje ulceracija u anogenitalnoj regiji
Ana Križanović, Suzana Ljubojević Hadžavdić, Mihael Skerlev

DENTALNA MEDICINA
Salivarna dijagnostika virusa hepatitisa C
Ana Glavina, Marinka Mravak Stipetić

Prijenos hepatitisa B i C u stomatološkoj praksi
Vlaho Brailo

Kontrola prijenosa infekcije u stomatološkim ustanovama
Vanja Vučićević Boras, Diana Terlević

Oralne promjene i rizici stomatološke skrbi u bolesnika s kroničnim hepatitisom
Ivan Alajbeg, Ana Andabak-Rogulj

SPONZORIRANI ČLANAK
Novi oralni antikoagulansi i gastrointestinalna problematika: ima li razloga za zabrinutost?
Marko Nikolić

SPONZORIRANE REPORTAŽE
Alemtuzumab (Lemtrada) i teriflunomid (Aubagio) u liječenju relapsno remitentnog oblika multiple skleroze

Kabazitaksel (Jevtana) u liječenju bolesnika s metastatskim kastracijski rezistentnim rakom prostate

Pogled na liječenje HCV infekcija iz perspektive farmakoekonomista: intervju s prof. dr. sc. Zoltánom Kalóm

RECENZIJE
„Cijepljenje i cjepiva“

„Ocjena radne sposobnosti u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju“

Oblikovanje: Grupa d.o.o.
Copyright © MEDIX 2002